wtorek, 6 lutego 2018 Dziś imieniny obchodzą: Dorota, Bogdan, Paweł

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Łabunie, że w dniu 8 lutego 2018 r. (czwartek) o godz. 9:00 w budynku wielofunkcyjnym w Łabuniach przy ul. Orzechowej 10 odbędą się obrady XXVII sesji Rady Gminy Łabunie.

 
 
 
 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad oraz propozycje jego zmian.

3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji rady gminy.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmian w Uchwale Nr XXVI/160/2017 z dnia 27 grudnia 2017r. w wieloletniej prognozie finansowej,

  • w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Łabunie nie stanowiących jej własności,

  • zmian w budżecie gminy na rok 2018.

5. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Adam Kniaź