czwartek, 17 maja 2018 Dziś imieniny obchodzą: Brunon, Paschalis

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Łabunie, że w dniu 21 maja 2018 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w budynku wielofunkcyjnym w Łabuniach przy ul. Orzechowej 10 odbędą się obrady XXX sesji Rady Gminy Łabunie.

 
 
 
 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad oraz propozycje jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji rady gminy.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmian w Uchwale Nr XXVI/160/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. w wieloletniej prognozie finansowej,
  • zmian w budżecie gminy na rok 2018,
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
 5. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Adam Kniaź