środa, 19 września 2018 Dziś imieniny obchodzą: January, Konstancja

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Łabunie, że w dniu 27 czerwca 2018 r. (środa) o godz. 9:00 w budynku wielofunkcyjnym w Łabuniach przy ul. Orzechowej 10 odbędą się obrady XXXII sesji Rady Gminy Łabunie.

 
 
 
 

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad oraz propozycje jego zmian.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie:
    • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,
    • zmian w Uchwale Nr XXVI/160/2017 z dnia 27 grudnia 2017r. w wieloletniej prognozie finansowej,
    • zmian w budżecie gminy na rok 2018.
  4. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Adam Kniaź