poniedziałek, 18 lutego 2019 Dziś imieniny obchodzą: Szymon, Konstancja

Nabór do komisji konkursowej

Wójt Gminy Łabunie ogłasza nabór do komisji konkursowej oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz.450 z późn. zm.), do udziału w pracach komisji do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizacją™ zadań„ publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, promocji i organizacji wolontariatu, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, edukacji, oświaty i wychowania.

więcej »

„Malowanie kolęd” – podsumowanie 7. edycji konkursu

23 stycznia w auli bł. Stanisława Starowieyskiego w zespole pałacowo – parkowym w Łabuniach podsumowano 7. edycję konkursu plastycznego „Malowanie Kolęd”. Nagrody i wyróżnienia 73 Laureatom wręczali: Mariusz Kukiełka – Wójt Gminy Łabunie, Krystyna Hubala – przewodnicząca jury, autorka obrazów olejnych z cyklu „Dawna wieś” prezentowanych na wystawie indywidualnej w łabuńskiej bibliotece, s. Teresa Neitsch FMM – gospodyni domu rekolekcyjnego.

więcej »

Podsumowanie zebrań wiejskich

W dniach 7 – 22 stycznia 2019 r. w sołectwach Gminy Łabunie odbywały się zebrania wiejskie połączone z wyborami Sołtysów i Rad Sołeckich. W zebraniach uczestniczyły łącznie 594 osoby (z 5153 uprawnionych); zgłoszono ponad 100 wniosków.

więcej »

Malowanie Kolęd – zaproszenie na rozstrzygnięcie

Podsumowanie konkursu „Malowanie kolęd” odbędzie się 23 stycznia o godz. 15:30 w zespole pałacowo – parkowym w Łabuniach – oficyna prawa – aula im. S. Starowieyskiego. Rozstrzygnięciu będzie towarzyszyła wystawa nagrodzonych prac i mini-recital Alicji Piłat.

więcej »

Zawiadomienie

Koło Łowieckie nr 44 „Roztocze” w Zamościu informuje o dodatkowym polowaniu zbiorowym na dziki, lisy i bażanty w łowiskach Las Łabunie i Krynice.

Polowanie zaplanowano na dzień 27 stycznia 2019 r. od godz. 8:00.

Ostrzeżenie IMGW – oblodzenie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie ostrzega o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych.

więcej »

Zimowisko dla dzieci rolników – zaproszenie

NSZZ RI „Solidarność” organizuje zimowy wypoczynek dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS,  który dofinansowany jest przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Warunkiem skorzystania z oferty jest podleganie przez co najmniej jednego z rodziców (opiekunów prawnych)  aktualnemu pełnemu ubezpieczeniu w KRUS. Zimowisko organizator zaprasza dzieci do 16 roku życia (rocznik 2003 i młodsze).

więcej »

Informacja

Od 1 września 2018 r., na terenie Powiatu Zamojskiego funkcjonuje Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Łabuniach. Zadaniem jednostki jest całodobowe wsparcie i pobyt w szczególności: matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, a także ojcom z małoletnimi dziećmi i innym osobom sprawującym opiekę nad dziećmi, które znalazły się w sytuacji kryzysowej.

więcej »

Zawiadomienie

PGE Dystrybucja S. A. informuje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej.

więcej »

X Przegląd Kolęd i Pastorałek

W niedzielę, 13 stycznia w Domu Kultury w Łabuniach po raz dziesiąty odbył się Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek. Organizatorami wydarzenia było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Łabunie oraz Wójt Gminy Łabunie.

więcej »