poniedziałek, 19 listopada 2018 Dziś imieniny obchodzą: Elzbieta, Seweryn

Zakończenie Letniego Sezonu Rowerowego

13 października osiemnastu Zdobywców Szlaków Rowerowych Gminy Łabunie spotkało się w Izbie Muzealnej w Barchaczowie na ognisku integracyjnym podsumowującym letni sezon rowerowy. W trakcie spotkania Zdobywcy rozlosowali upominki – gadżety rowerowe. Zdobywcą szlaków mógł zostać każdy kto złożył w bibliotece mapę z 6 pieczęciami znajdującymi się na szlakach (zgodnie z regulaminem rajdu Dolina Górnej Łabuńki).

więcej »

Aniołowo niech trwa!

10 października zakończyły się warsztaty rękodzieła dla najbardziej aktywnych mieszkańców sołectw, którzy podczas wakacyjnych spotkań promujących XI Gminny Konkurs Interdyscyplinarny W ROKU… Zbigniewa Herberta i Ireny Sendlerowej ANIOŁOWO licznie gromadzili się w świetlicach.

więcej »

dn_2015

Informacja

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie informuje, że w związku z ogromnym zainteresowaniem Programem Mieszkanie Plus, Krajowy Zasób Nieruchomości uruchomił ogólnopolski numer telefonu 801-801-596, pod którym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 można uzyskać wszelkie informacje o tym programie.

Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin o Puchar Wójta Gminy Zamość

W sobotę 6 października 2018 r. w hali Szkoły Podstawowej w Płoskiem odbył się IV Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin o Puchar Wójta Gminy Zamość. Uroczystego otwarcia Turnieju dokonał Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński. Organizatorem Turnieju był Zamojski Klub Karate Kyokushin. Do rywalizacji przystąpiło 186 karateków z 12 Klubów IKO Polska oraz Ukrainy (Rawa Ruska, Zhovkva i Lwów).

więcej »

XXXIV sesja Rady Gminy

10 października w Domu Kultury w Łabuniach odbyła się ostatnia w kadencji 2014-2018 sesja Rady Gminy Łabunie, podczas której Wójt Gminy Łabunie, Przewodniczący Rady Gminy i Sekretarz Gminy podziękowali radnym i sołtysom za pracę w kończącej się kadencji.

więcej »

Informacja

W dniu 9 października Obwodowe Komisje Wyborcze powołane do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. ukonstytuowały się w następujących składach osobowych:

więcej »

Współpraca z IMW

W ubiegłym roku Gmina Łabunie podpisała deklarację współpracy z lubelskim Instytutem Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w ramach Narodowego Programu Zdrowia pod nazwą „Podejmowanie inicjatyw na rzecz profilaktyki chorób zawodowych i związanych z pracą, w tym ze służbą żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz wzmocnienie zdrowia pracujących”, w zakresie punktu 2.1.2.

więcej »