piątek, 26 kwietnia 2019 Dziś imieniny obchodzą: Marzena, Maria, Klaudiusz

Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Łabuniach

W dniu 20 października – od godz. 8:00 do godz. 14:00.
 
W dniu 21 października – od godz. 7:00 do czasu uzyskania potwierdzenia od Komisarza Wyborczego w Zamościu I, że przekazane protokoły z wyników głosowania i wyników wyborów do rady gminy i wójta gminy sporządzono prawidłowo.


 
Komisja dyżury będzie pełnić w swojej siedzibie – Urząd Gminy Łabunie, ul. Zamojska 50, pok. nr 4.
 
Tel.:
Przewodniczący GKW – Krzysztof Godzisz – 794 080 604
Z-ca Przewodniczącego GKW – Monika Dziemba – 511 245 645

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
(–) Krzysztof Godzisz

 

Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Łabuniach