czwartek, 23 maja 2019 Dziś imieniny obchodzą: Emilia, Iwona

Przyjmujemy zgłoszenia na usuwanie azbestu!

Urząd Gminy Łabunie informuje o trwającym II naborze zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.


 

Nabór zgłoszeń lokalizacji trwa
od 17 października 2018 r. do 30 listopada 2018 r.

 
Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.
 
Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy  Łabunie w pok. 9, tel. 84 611 60 25 oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl
 
Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl – Zakładka Usuń azbest – Przewodnik Krok pop kroku  oraz  w postaci papierowej  w Urzędzie Gminy Łabunie .
 
Osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze  uzyskają wsparcie w roku 2019  po realizacji Zgłoszeń lokalizacji w ramach I naboru. Z uwagi na ważność umów z firmami usuwającymi azbest do końca roku 2019, proces ten będzie przebiegał płynnie, bez opóźnień.
 

Regulamin dobrowolnego przystąpienia do Projektu pt. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”
Zgłoszenie lokalizacji materiałów zawierających azbest z posesji położonych na terenie gminy
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych