niedziela, 25 sierpnia 2019 Dziś imieniny obchodzą: Luiza, Ludwik

Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie informuje, że Województwo Lubelskie przystąpiło do realizacji projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej” w ramach Działania 3.1 Działania Szkoleniowe na Rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.


 
 
 

Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej   

Działanie 3.1 Działania Szkoleniowe na Rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 
W ramach projektu wspieramy gminy z województwa lubelskiego i podkarpackiego w rozwoju kompetencji cyfrowych i popularyzacji elektronicznych e-usług publicznych.

Granty od 15 000 do 150 000 PLN bez wkładu własnego na realizację mikroprojektów wspierających:

 • rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców,
 • zwiększenie stopnia wykorzystania Internetu w tym e-usług publicznych.

 

Dla kogo:

Osoby fizyczne (które ukończyły 25 rok życia), zamieszkujące na terenie gminy właściwej dla Grantobiorcy, nie posiadające kompetencji cyfrowych lub chcące rozwijać posiadane kompetencje cyfrowe.

 • Projekt „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski południowo-wschodniej” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
 • W ramach grantu, gminy otrzymują dofinansowanie w wysokości 100% kosztów na realizację działań szkoleniowych ukierunkowanych na rozwój kompetencji cyfrowych.
 • Do konkursu grantowego mogą przystąpić gminy, samodzielnie lub we współpracy z organizacją pozarządową.
 • Odbiorcami ostatecznymi projektu są mieszkańcy gmin powyżej 25 rok życia.
 • Gminy mogą ubiegać się o jeden grant w kwocie od 15 do 150 tys. zł.
 • Wartość grantu wynika z deklarowanej liczby osób do przeszkolenia pomnożonej przez maksymalny koszt szkolenia jednej osoby, wynoszący 560 zł.
 • Grant można przeznaczyć na :
 • sprzęt komputerowy – do 40% kwoty grantu
 • promocję – do 20% kwoty grantu
 • organizację szkoleń (catering, materiały, wynajem sali itp., z wyłączeniem wynagrodzeń) – do 20% kwoty grantu
 • wynagrodzenia kadry instruktorskiej – do 40% kwoty grantu
 • administrację/zarządzanie – do 20% kwoty grantu

 
Proporcje poszczególnych kategorii proponuje Gmina

 • Sprzęt zakupiony w projekcie, po jego zakończeniu gminy mają obowiązek przekazać do wybranych przez siebie szkół lub ośrodków doskonalenia nauczycieli ( przy czym nie mogą być to ośrodki, które uzyskały analogiczne wsparcie w ramach innych programów operacyjnych perspektywy 2014-2020).
 • Każdy z uczestników szkolenia będzie miał możliwość zdobywania wiedzy przy wykorzystaniu sprzętu komputerowego posiadanego przez gminy lub zakupionego w projekcie.
 • Szkolenia odbędą się w maksymalnie 12-osobowych grupach. Gminy mają obowiązek przeszkolić z minimum 1 scenariusza szkoleniowego i szkolenie powinno trwać co najmniej 12 godzin.

 
 
Mieszkaniec gminy może zostać przeszkolony z następujących tematów:
 
„Działam w sieciach społecznościowych” przeznaczony jest dla wszystkich osób, które zainteresowane są działalnością w sieci w ramach różnych portali społecznościowych. Prezentowany moduł szkoleniowy poświęcony jest przygotowaniu odpowiedzialnego i przewidującego konsekwencje swoich działań użytkownika Internetu.  Dzięki tym materiałom każdy użytkownik pozna filozofię i sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wykorzystania ich w działalności na rzecz swojej społeczności lokalnej lub prywatnie. Ponadto, jako jednostka społeczeństwa informacyjnego nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych wszystkim obywatelom takich, jak złożenie założenie konta ePUAP
i profilu zaufanego.
 
„Kultura w sieci” przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się gdzie w Internecie szukać ciekawych i przydatnych zasobów szeroko pojętej kultury i zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystywać je do nauki lub własnej twórczości. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej kultury (Ninateka – Filmoteka Narodowa, Polona, Encyklopedia Teatru Polskiego, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina). Poznają praktyczne podstawy prawa autorskiego, niezbędne do korzystania z kultury w sieci i zdobędą umiejętność wyszukiwania legalnych źródeł kultury, w tym korzystania z Bazy Legalnych Źródeł. Uczestnicy dowiedzą się jak odtworzyć historię własnej rodziny, miejscowości czy regionu bazując na informacjach z sieci i jak stworzyć drzewo genealogiczne.
 
„Moje finanse i transakcje w sieci” przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, które chciałyby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu. na szkoleniu dowiedzą się gdzie i jakie przydatne informacje, aplikacje i e-usługi mogą znaleźć w sieci, jak z nich bezpiecznie korzystać, jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki bankowej czy urzędu. W ramach nauki pozyskiwania informacji z sieci uczestnicy szkolenia zapoznają się z najpopularniejszymi portalami, dedykowanymi forami wymiany informacji biznesowych  Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego, rozliczeń podatkowych online (e-płatności i e-deklaracje), korzystać z elektoronicznego konta bankowego, jak dokonywać e-płatności, robić zakupy, rezerwować podróże.
 
„Rodzic w Internecie” przeznaczony jest dla rodziców i prawnych opiekunów dzieci. Prezentowany moduł szkoleniowy poświęcony jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci oraz adekwatnego reagowania na sytuacje zagrożenia. Dzięki tym materiałom każdy rodzic lub prawny opiekun pozna wartościowe i pochodzące z legalnych źródeł treści dla dziecka, dzięki którym będzie mógł pozytywnie sterować poszukiwaniami i rozwojem zainteresowań młodego pokolenia. Zrozumie jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci (pozna jakie konsekwencje niesie ze sobą HATE, TROLLING, kradzież treści). Jako jednostka społeczeństwa informacyjnego nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych rodzinom takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych.
 
„Rolnik w sieci” przeznaczony jest przede wszystkim dla rolników, którzy na szkoleniu dowiedzą się gdzie i jakie przydatne informacje, aplikacje i e-usługi mogą znaleźć w sieci, jak z nich bezpiecznie korzystać, jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki bankowej czy urzędu. W ramach nauki pozyskiwania informacji z sieci uczestnicy szkolenia zapoznają się z najpopularniejszymi portalami rolniczymi, dedykowanymi forami wymiany informacji rolniczych oraz portalami meteorologicznymi. Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego, Geoportalu (geoportal.gov.pl), rozliczeń podatkowych online (e-płatności i e-deklaracje), usług online dla ubezpieczonych w KRUS (portal eKRUS.gov.pl), usług Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (ksow.pl), ARiMR, ARR/ANR/ODR – docelowo KOWR oraz GIW/GIS/PIORIN/GIJHARS – docelowo PIBŻ.
 
„Tworzę własną stronę internetową z wykorzystaniem popularnych kreatorów” przeznaczony jest dla wszystkich osób mających zamiar prowadzić własną stronę internetową lub blog. Prezentowany moduł szkoleniowy poświęcony jest przygotowaniu kreatywnego bloggera, który dzięki swoim dzieło będzie mógł działać na swoją rzecz jak i najbliższego środowiska.
 
„Mój biznes w sieci” przeznaczony jest przede wszystkim dla przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu. Uczestnik nauczy się jak może wykorzystać zasoby internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.). W szczególności pozna dedykowane dla biznesu usługi e-administracji.
 
KONTAKT:

Biuro Projektu

Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej

Departament Cyfryzacji

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
w Lublinie

20-029 Lublin, ul. Artura Grottgera 4

Tel. 81 537 16 45, 81 478 12 45 kompetencje.cyfrowe@lubelskie.pl
 
www.kompetencje.lubelskie.pl