czwartek, 23 maja 2019 Dziś imieniny obchodzą: Emilia, Iwona

Zawiadomienie

Wójt Gminy Łabunie zaprasza zainteresowane grupy rolników i pszczelarzy do przekazania stanowiska w związku z pracami nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw autorstwa KP Prawo  i Sprawiedliwość oraz KP Platforma Obywatelska oraz Nowoczesna.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw (KP Prawo  i Sprawiedliwość)

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-751-2017/$file/8-020-751-2017.pdf

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-751_10-2017/$file/8-020-751_10-2017.pdf

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-751_2-2017/$file/8-020-751_2-2017.pdf

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw, (KP Platforma Obywatelska oraz Nowoczesna)

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-765-2017/$file/8-020-765-2017.pdf

Dodatkowo prosimy o stanowisko na temat oczekiwań rolników względem pszczelarzy oraz pszczelarzy względem rolników, jak również działań jakie należy podjąć w celu eliminacji sytuacji konfliktowych pomiędzy wzajemnie uzupełniającymi się grupami rolników.

Wszelkie uwagi i opinie można składać do 20 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Łabunie, w pokoju nr 9 lub drogą elektroniczną na adres: uglabunie@labunie.com.pl