czwartek, 26 marca 2020 Dziś imieniny obchodzą: Emanuel, Larysa, Teodor

Katyń 1940 – gmina Łabunie pamięta

Porucznik Tadeusz Curyłło, posterunkowy Policji Państwowej Włodzmierz Łuń, starszy posterunkowy Policji Państwowej Wincenty Rozkres, podporucznik Jan Antoniewicz, nauczyciel i regionalista Antoni Turczyn. Tym osobom – ofiarom zbrodni katyńskiej związanym z gminą Łabunie oddaliśmy hołd.

W piątek, 12 kwietnia w gminie Łabunie został uczczony Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W obchody włączyły się władze gminy, przedstawiciele Rady Gminy Łabunie, sołtysi, pracownicy urzędu gminy Łabunie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz mieszkańcy. Zostały złożone wieńce w kolorach patriotycznych, zapłonęły również znicze. Pamięć ofiar katyńskich uczczona została w pięciu miejscach na terenie gminy Łabunie. Cztery z nich to Dęby Pamięci posadzone w 2016 r. w ramach projektu patriotyczno-edukacyjnego „Katyń…ocalić od zapomnienia”. Znicze oraz wiązanki zostały złożone przy:

  • Dębie Pamięci na terenie Urzędu Gminy w Łabuniach poświęconemu Tadeuszowi Curyłło (pracownik Urzędu Gminy w Łabuniach, stracony na Kozielskiej Górze pod Smoleńskiem)
  • Dębie Pamięci na terenie ogrodu „Pawie Pióro” w Łabuniach poświęconemu Włodzimierzowi Łuniowi (urodzony w Łabuniach, stracony w Kuropatach)
  • Dębie Pamięci na skwerze przy Remizie Strażackiej w Wólce Łabuńskiej poświęconemu Wincentemu Rozkresowi (urodzony w Wólce Łabuńskiej, rozstrelany w Twerze – dawna nazwa Kalinin)
  • Dębie Pamięci na skwerze przy Świetlicy Wiejskiej w Wierzbiu poświęconemu Antoniemu Turczynowi (urodzony w Wierzbiu, aresztowany przez NKWD i zamordowany w Riazaniu)
  • grobie Jana Antoniewicza na cmentarzu parafialnym w Łabuniach (urodzony w gminie Krynice, współwłaściciel gospodarstwa w Łabuńkach, zamordowany w Charkowie

Wieńce złożyli: Wójt Gminy Łabunie – Mariusz Kukiełka, Sekretarz Gminy Łabunie – Bogumiła Maziarczuk, Przewodnicząca Rady Gminy Łabunie – Elżbieta Kuźma oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy Łabunie – Mariusz Kliza. W obchodach wziął również udział dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Łabunie – Bogdan Szykuła. Gościem specjalnym uroczystości była Pani Janina Wojnarowicz – siostrzenica zamordowanego w Charkowie podporucznika Jana Antoniewicza.