niedziela, 15 grudnia 2019 Dziś imieniny obchodzą: Nina, Celina

Komunikat dla rolników – susza!

W związku z potwierdzeniem przez System Monitoringu Suszy Rolniczej w Puławach zagrożenia suszą rolniczą w gminie Łabunie, Wójt Gminy Łabunie informuje o możliwości składania oświadczeń o uszkodzeniu  upraw  w gospodarstwach rolnych. 


Dotyczy wyłącznie gleb kategorii  I – gleby najsłabsze: piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty

W związku z potwierdzeniem przez System Monitoringu Suszy Rolniczej w Puławach zagrożenia suszą rolniczą w gminie Łabunie , Wójt Gminy Łabunie  informuje o możliwości składania oświadczeń o uszkodzeniu  upraw  w gospodarstwach rolnych. 

Termin składania  oświadczeń –  do 14 sierpnia 2019 r.

Szacowaniu  podlegają wyłącznie uprawy znajdujące się na polach w dniu dokonania przez komisję lustracji na miejscu.  

Zgodnie z treścią raportu  nr 7  Monitoringu Suszy Rolniczej  (data ukazania 23.07.2019r.) sporządzonego  przez IUNG  w  Puławach  pod linkiem: http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/0620052/  ,  aktualnie oszacowaniu podlegają niżej wymienione uprawy na glebach kategorii  I  (gleby najsłabsze:   piasek luźny, piasek luźny pylasty ,piasek słabo gliniasty , piasek słabo gliniasty pylasty):

– zboża jare

– kukurydza na ziarno i na kiszonkę

– rośliny strączkowe

–  krzewy owocowe

Wypełnione  oświadczenie  wraz  z  wymaganymi  załącznikami  należy złożyć do Urzędu Gminy Łabunie ,  pokój  nr  9 – w godzinach pracy urzędu  od 700 – 1400.

Wymagane załączniki :

  1. Kopia wniosku o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego złożonego do ARiMR na rok 2019,
  2. Kopia zgłoszenia do systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt /księga stada/ paszporty
  3. Kopie polis ubezpieczeń w przypadku ubezpieczenia upraw rolnych.
  4. Zgoda na  przetwarzanie  danych  osobowych  RODO

 Formularze  oświadczeń  można  pobrać w Urzędzie Gminy Łabunie

Załączniki do pobrania