czwartek, 26 marca 2020 Dziś imieniny obchodzą: Emanuel, Larysa, Teodor

Nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych

Ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2244) wprowadzono zmiany w podatkach i opłatach lokalnych.

Minister Finansów w drodze rozporządzenia określił nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych, które obowiązują od 1 lipca 2019 r.

Nowe formularze mogą być składane w wersji papierowej lub elektronicznej i mają zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.

Wzory formularzy dostępne w Urzędzie Gminy Łabunie pok. nr 2 oraz na www.labunie.com.pl menu – Strefa Mieszkańca Formularze Podatki