sobota, 28 marca 2020 Dziś imieniny obchodzą: Aniela, Jan

Wybory do Izb Rolniczych

Urząd Gminy Łabunie  informuje, że w dniu 28 lipca 2019 roku  w godzinach: od 8 – 18  w Domu Kultury w Łabuniach odbędą się Wybory do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej. W związku z tym osoby, które wyrażają  chęć kandydowania do Rady Powiatowej Lubelskiej  Izby Rolniczej w powiecie zamojskim  muszą czytelnie wypełnić następujące dokumenty:

  • druk zgłoszenia kandydata
  • druk oświadczenia kandydata o zgodzie na kandydowanie w danym okręgu wyborczym
  • czytelnie wypełnioną listę popierających kandydata, zawierającą co najmniej 50 własnoręcznych podpisów osób, które są członkami danej izby (tj. są płatnikami podatku rolnego i posiadają gospodarstwo powyżej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego) i tym samym posiadają prawo wyborcze
  • zgodę kandydata (oraz osoby zgłaszającej kandydata jeżeli zgłoszenie następuje nie osobiście) na przetwarzanie danych osobowych
  • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne pod rygorem odpowiedzialności z art. 233 § 1 kodeksu karnego
  • jeżeli zgłoszenia kandydata dokonuje osoba upoważniona przez kandydata pisemne upoważnienie do dokonania zgłoszenia podpisane przez kandydata
  • jeżeli zgłoszenia kandydata dokonuje osoba prawna, dokument ustanawiający przedstawiciela osoby prawnej wystawiony przez władze osoby prawnej (wydany najpóźniej na 3 miesiące przed terminem wyborów)

Czytelnie wypełnione dokumenty należy składać do dnia 5 lipca br. do godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Łabunie , pok. nr. 9 do – Okręgowej Komisji Wyborczej w celu zarejestrowania kandydata. W sytuacji, gdy zgłoszenie kandydata nie spełnia warunków, Komisja Okręgowa wzywa do uzupełnienia w terminie 3 dni, dopiero gdy kandydat nie dokona prawidłowo uzupełnienia w terminie – komisja odmawia pisemnie rejestracji kandydata.

Dokumenty niezbędne przy zgłoszeniu kandydatury do Rady Powiatowej Izby Rolniczej dostępne są na stronie internetowej: www.lir.lublin.pl  lub w Urzędzie Gminy Łabunie – pokój nr. 9 .