środa, 9 września 2020 Dziś imieniny obchodzą: Piotr, Sergiusz

Pola Nadziei

Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach Pierwszych zainaugurowało kolejną, 22 edycję ogólnopolskiej kampanii hospicyjnej „Pola Nadziei”. Gmina Łabunie do akcji pomocowych organizowanych przez wspomnianą instytucję również dokłada swoją cegiełkę. Co roku Wójt z gminnego budżetu wykłada kilka tys. zł na pomoc w organizację akcji „Radość z pomagania”, która jest podziękowaniem dla osób angażujących się w wolontariat dla hospicjum m. in. w ramach wspomnianej kampanii „Pola Nadziei”.

We wtorek, 8 października odbyło się uroczyste sadzenie żonkili przed Hospicjum Santa Galla. Na uroczystość przybyło kilkaset dzieci ze szkół z całej Zamojszczyzny. Przed wysadzeniem cebulek żonkili, które są symbolem nadziei, zgromadzonych powitali i podziękowali za dotychczasową pomoc: ks. Michał Przybysz – dyrektor hospicjum, senator Jerzy Chróścikowski, który jest jednocześnie z-cą prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Santa Galla, Mariusz Kukiełka – Wójt gminy Łabunie oraz z ramienia prezydenta Zamościa – Krzysztof Rusztyn, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w zamojskim magistracie.

Po wysadzeniu cebulek żonkili dla zaproszonych gości przygotowano poczęstunek.

Pola Nadziei to kampania, która ma na celu promowanie niesienia bezinteresownej pomocy podopiecznym hospicjum oraz rozwój wolontariatu. W ramach licznych akcji organizowanych przez Santa Galla, instytucja ta nie tylko niesie pomoc chorym, ale również edukuje i promuje ideę hospicyjną, a także organizuje zbiórki funduszy, dzięki którym hospicjum może istnieć.