Pamięci Dzieciom Zamojszczyzny

W 2019 r. przypada 77. rocznica rozpoczęcia wysiedleń i pacyfikacji na Zamojszczyźnie. Uczcijmy wspólnie ich pamięć.

 

Obchody odbędą się w niedzielę, 8 grudnia w kościele parafialnym w Łabuniach. O godz. 10.00 odbędzie się Msza Św. W programie również złożenie wieńców przy tablicach w kościele oraz przy tablicy pamiątkowej poświęconej Dzieciom Zamojszczyzny na cmentarzu parafialnym w Łabuniach.

 

Na uroczystości mieszkańców gminy Łabunie zapraszają: Polski Związek b. Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych Koło Gminne Łabunie, Wójt Gminy Łabunie i Rada Gminy Łabunie.