piątek, 14 lutego 2020 Dziś imieniny obchodzą: Cyryl, Metody

Zawiadomienie o sesji rady gminy

Przewodnicząca Rady Gminy Łabunie zawiadamia mieszkańców Gminy Łabunie, że w dniu 19 lutego 2020 r. (środa) o godz. 9:00 w  świetlicy urzędu gminy w budynku wielofunkcyjnym w Łabuniach przy ul. Orzechowej 10 odbędą się obrady XI sesji Rady Gminy Łabunie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz propozycje jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z X sesji rady gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 5. Likwidacja Szkoły Filialnej i Punktu Przedszkolnego w Ruszowie.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • szczegółowych warunków udzielania pomocy w formie stypendiów Wójta Gminy Łabunie dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łabunie,
  • rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej w Łabuniach im. Dzieci Zamojszczyzny,
  • udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu,
  • przyjęcia aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łabunie”.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
(—) Elżbieta Kuźma