Jubileusz 30-lecia samorządności w Polsce – pierwsze demokratyczne wybory w Gminie Łabunie

Trzydzieści lat temu odbyły się pierwsze, w pełni wolne i demokratyczne wybory w III RP. Dziesięć lat później – w 2000 r. – Sejm ustanowił dzień 27 maja Dniem Samorządu Terytorialnego. Jak w 1990 r. przedstawiały się wyniki wyborów w gminie Łabunie? Jakim budżetem dysponowała gmina i jakie inwestycje udało się zrealizować po pierwszych demokratycznych wyborach?

Radni rady gminy w Łabunie wybrani w pierwszych wolnych i demokratycznych wyborach:

 • Bodys Krzysztof
 • Bodziuch Jan
 • Bondyra Franciszek
 • Ciuraszkiewicz Stanisław
 • Churzępa Eugeniusz
 • Feręszkiewicz Zdzisław
 • Karp Witold
 • Kawałko Czesław
 • Kowalik Stanisław (wiceprzewodniczący)
 • Lewicki Stanisław
 • Modrzewski Józef
 • Niemczuk Andrzej
 • Petryk Tomasz
 • Sołoducha Emilian
 • Sowa Franciszek
 • Szerafin Władysław
 • Wiater Janusz (przewodniczący)
 • Wiater Jerzy (wiceprzewodniczący) 

W kadencji działały trzy stałe komisje rady gminy

 • Rewizyjna
 • Planowania Gospodarczego, Budżetu i Rolnictwa i Kultury
 • Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego.

Wójtem gminy został wybrany Franciszek Sowa. Wójt był jednocześnie przewodniczącym zarządu.                                                 

Pozostali członkowie zarządu:

 • Andrzej Niemczuk, Tomasz Petryk
 • Czesław Kawałko
 • Władysław Szerafin.

         Sołtysi:

 • Grzegorz Synowiec
 • Antoni Flak
 • Władysław Burdzy
 • Jan Farjon
 • Bolesław Maziarczuk
 • Władysław Flak
 • Jan Pudełko
 • Władysław Skiba
 • Gabriel Hubala
 • Tomasz Petryk
 • Czesław Kawałko
 • Andrzej Pokrywka
 • Kazimierz Szala                                                                                                    

W 1990 r. budżet gminy Łabunie wynosił prawie 5 mln zł. Większość środków stanowiły dotacje celowe na oświatę i wychowanie, opiekę społeczną, gospodarkę komunalną. Po pierwszych demokratycznych wyborach w gminie Łabunie zaczęto realizować inwestycje. Głównie były to remonty szkół i budowy dróg. Wykonano remonty szkół w Łabuniach, Mocówce i Wierzbiu. Realizowano budowę dróg, m.in. Łabunie-Reforma – Majdan Ruszowski, Łabunie pod Dąbrową, Ruszów Nowina, Ruszów Łubinstok,  Łabunie w kierunku cmentarza. Prowadzono również prace zabezpieczające w budynku Domu Kultury i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łabuniach oraz Wiejskiego Domu Kultury w Wierzbiu. Realizowano też budowę gazociągu w Łabuńkach. W Łabuniach wygospodarowano również pomieszczenie na lecznicę weterynaryjną.