czwartek, 14 maja 2020 Dziś imieniny obchodzą: Bonifacy, Dobiesław

Zawiadomienie o sesji rady gminy

Przewodnicząca Rady Gminy Łabunie zawiadamia mieszkańców Gminy Łabunie, że w dniu 20 maja 2020 r. (środa) o godz. 9:00 w Domu Kultury w Łabuniach przy ul. Parkowej 9 odbędą się obrady XIII sesji Rady Gminy Łabunie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz propozycje jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XII sesji rady gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 5. Przekształcenie punktu przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Łabuńkach Pierwszych w Samorządowe Przedszkole i utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łabuńkach Pierwszych.
 6. Przekształcenie punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Łabuniach im. Dzieci Zamojszczyzny w Samorządowe Przedszkole i utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łabuniach.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łabunie,
  • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łabunie,
  • rozpatrzenia petycji w sprawie planu przeniesienia Punktu Przedszkolnego w Łabuniach do Ruszowa,
  • rozpatrzenia petycji w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed coraz większą ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne,
  • wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2020.
 8. Sprawy bieżące.
 9. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
(—) Elżbieta Kuźma