Informacja

Przypominamy, że kasa w Urzędzie Gminy Łabunie jest nieczynna. Płatności, w tym podatki i opłaty można wnosić w formie bezgotówkowej – przelewem lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy.

Numery kont bankowych:

Nr podstawowego konta bankowego – podatki, opłaty skarbowe:

97 9644 0007 2001 0070 0027 0001

Nr konta bankowego – opłaty za odpady komunalne:

05 9644 1075 2011 0070 0027 0028

Nr konta bankowego – opłaty za ścieki i wodę:

21 9644 1075 2011 0070 0027 0031

W przypadku dokonywania opłat na wyżej wymienione konta w Punkcie Obsługi Bankowej w Łabuniach Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu nie jest doliczana prowizja.