Droga oficjalnie otwarta

Prawie sześciokilometrowy odcinek drogi realizowany wspólnie przez Powiat Zamojski i Gminę Łabunie został oficjalnie otwarty. We wtorek, 20 października odbyło się symboliczne przecięcie wstęgi.

Przebudowa drogi była realizowana w partnerstwie z gminą Łabunie. Było to możliwe dzięki m. in. udzieleniu powiatowi zamojskiemu 1,5 mln dotacji. Zgodę na wsparcie finansowe wyrazili łabuńscy radni. Za podjęcie tej uchwały dziękował radnym gminy Łabunie obecny na otwarciu Wójt Mariusz Kukiełka. Starosta Zamojski – Stanisław Grześko podkreślił, że droga pełni funkcję ponadlokalną poprzez połączenie powiatu zamojskiego z powiatem tomaszowskim. Komunikuje przede wszystkim 2 gminy: Zamość i Łabunie, umożliwiając szybki dostęp mieszkańcom do siedzib gmin wiejskich.  

Przecięcia wstęgi dokonali: Starosta Zamojski – Stanisław Grześko, Wójt Gminy Łabunie – Mariusz Kukiełka, Przewodnicząca Rady Gminy Łabunie – Elżbieta Kuźma, proboszcz parafii w Łabuniach – ks. Andrzej Łuszcz. sołtys Wierzbia – Stanisław Pyś,  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu – Piotr Kuter, przedstawiciele wykonawcy z Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych w Tomaszowie Lubelskim oraz kierownik budowy. Udział w uroczystości wzięli również mieszkańcy Wierzbia. 

Projekt “Przebudowa drogi powiatowej nr 3257L Pniówek – Ruszów – Wierzbie – Łabunie uzyskał dofinansowanie w 2020r. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (nabór III).

Umowa Nr 199 pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Powiatem Zamojskim w sprawie udzielenia dotacji  została zawarta w dniu 27.04.2020r.

Okres realizacji projektu: 05.2020 – 10.2020

Całkowita wartość projektu (po przetargu): 8 030 954,76 zł
Dotacja celowa z budżetu państwa: 4 818 572,00 zł, co stanowi 60 % wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu.

Inwestycja polegała na przebudowie drogi powiatowej  w m. Pniówek, Ruszów, Wierzbie, Łabunie o łącznej długości ok. 5,9 km. Przeważająca część inwestycji (5,7 km) była realizowana na terenie gminy Łabunie.

W ramach przebudowy pojawiła się nowa nawierzchnia asfaltowa. Po obu stronach zostały wykonane pobocza. W ramach inwestycji przebudowano również zjazdy i skrzyżowania, wybudowano chodnik, oczyszczono przepusty. Powstało także aktywne przejście dla pieszych.