Łabuńska Fototeka Cyfrowa

Na stronie internetowej Biblioteki Publicznej Gminy Łabunie działa już Łabuńska Fototeka Cyfrowa. Jest to dzieło naszych czytelników, sympatyków, krajan, którzy zechcieli podzielić się fotografiami ze swoich albumów rodzinnych.

Prezentujemy zdjęcia pogrupowane według kategorii. Nie lada gratką są tu fotografie zabytków naszej gminy, ale także zapomnianych zwyczajów, obrzędów i tradycji związanych z rokiem liturgicznym czy obrzędowym. Zapraszamy wszystkich chętnych na wirtualny spacer po najciekawszych zakątkach naszej gminy początku ubiegłego stulecia.

Agnieszka Szykuła-Żygawska

Od kilkunastu lat da się zauważyć rosnące zainteresowanie dawną fotografią. Powstają internetowe galerie dawnych zdjęć – inicjatywy instytucji bądź regionalistów i pasjonatów. Fotografia stała się źródłem do badań pamięci historycznej. W ten nurt wpisuje się inicjatywa biblioteki w Łabuniach. By poprzez stare zdjęcia poznawać i pielęgnować pamięć o naszej Małej Ojczyźnie.

Zapraszamy Państwa do składania w bibliotece skanów swoich zbiorów bądź oryginałów których powieleniem się zajmiemy.

Na fotografii: dzieci które przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej na tle pałacu w Łabuniach.