Przyznano nagrody w dziedzinie kultury i sportu

Wójt Gminy Łabunie po posiedzeniach komisji przyznał nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej

Poniżej zarządzenia Wójta Gminy Łabunie o przyznaniu w/w nagród