Nagrody w dziedzinie kultury wręczone

Na sesji Rady Gminy Łabunie wręczono nagrody w dziedzinie kultury za 2020 r. Otrzymało je czterech mieszkańców. 

Nagrody zostały wręczone na sesji, która odbyła się w środę, 21 kwietnia. Zostały przyznane na podstawie uchwały w sprawie dorocznych nagród, którą radni uchwalili w listopadzie ubiegłego roku.

Nagrodę w wysokości 500 zł otrzymała Pani Teresa Mróz z Mocówki. O jej przyznanie wnioskował Wójt Gminy Łabunie – Mariusz Kukiełka.

W 2020 r. Pani Teresa Mróz obchodziła 40-lecie swojej pracy twórczej. To jedna z nielicznych w dzisiejszych czasach osób, które w sposób nieprzerwany z uszanowaniem tradycji lokalnej tworzy wieńce dożynkowe. Zdobywały one liczne nagrody na dożynkach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. W wywiadzie udzielonym w jednym z wydań gminnego kwartalnika U Źródła Pani Teresa przyznała, że w ciągu 40-letniej pracy wykonała prawie 300 wieńców dożynkowych. Tworzy także tradycyjne szopki świąteczne oraz wyszywa na płótnie. Społeczna praca Pani Teresy Mróz ubogaca lokalną historię, pielęgnuje tradycję, co stanowi nierozłączny i wymierny efekt na rzecz obecnych oraz przyszłych pokoleń.

  • 500 zł nagrody Wójt Gminy Łabunie przyznał również Panu Romanowi Śliwińskiemu. Do nagrody został zgłoszony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Środowisk Lokalnych Po Prostu Razem.

Pan Roman Śliwiński to muzyk, multiinstrumentalista, pedagog. Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie. W latach osiemdziesiątych koncertował z Krakowską Orkiestrą Kameralną w większości krajów europejskich oraz w Stanach Zjednoczonych. W latach 2008-2011 nauczyciel Gimnazjum w Łabuniach, pełnił funkcję Kapelmistrza Łabuńskiej Szkolnej Orkiestry Dętej. Praca Pana Romana Śliwińskiego zaowocowała sukcesami uczniów Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Łabuniach podczas festiwali i konkursów rangi powiatowej oraz wojewódzkiej. Przez wiele lat współpracował charytatywnie z Domem Misyjnym oraz Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach Pierwszych w obszarze szerzenia kultury przy organizacji pikników charytatywnych na rzecz tych instytucji. Od kilku lat jest instruktorem Gminnego Ośrodka Kultury w Krynicach. Jest również pracownikiem Zamojskiego Domu Kultury i członkiem Zamojskiej Kapeli Ludowej „Zamojszczyzna|”. Od 2010 r. jest także kierownikiem artystycznym Szczebrzeskiej Kapeli Podwórkowej. Najważniejsze wyróżnienie to Srebrny Medal Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu za krzewienie idei pracy organicznej.

Nagroda w wysokości 500 zł została również przyznana Państwu Bogusławie i Emilianowi Sołoduchom. Wnioskodawcą do nagrody był Wójt Gminy Łabunie. 

Państwo Sołoduchowie nieprzerwanie od wielu lat dbają o lokalną spuściznę swojej miejscowości. Opiekują się trzema kapliczkami w Barchaczowie. Oprócz corocznych prac pielęgnacyjnych wykonali kapitalne remonty tych obiektów, m. in. w 2013 r. – kaplicy przy Izbie Muzealnej w Barchaczowie. Każdego roku Państwo Sołoduchowie wykonują prace konserwacyjne i pielęgnacyjne, nowe nasadzenia kwiatów i krzewów. Zapalają znicze przy okazji świąt państwowych i innych ważnych rocznic związanych z historią miejscowości. Dzięki pracy społecznej Państwa Sołoduchów zachowana zostaje spuścizna i pielęgnowana jest lokalna historia. To przykład na to, że bezinteresownie można utrwalać lokalną pamięć historyczną dla obecnych i przyszłych pokoleń. 

Z uwagi na fakt, że Państwo Sołoduchowie nie mogli uczestniczyć w uroczystości, nagrody otrzymają w późniejszym terminie.