Harmonogram otwarcia boiska Orlik w lipcu

Gmina Łabunie realizuje program „Aktywna Szkoła” ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zajęcia finansowane są ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Zajęcia prowadzone przez animatorów sportowych na boisku Orlik w Łabuniach są bezpłatne. Prezentujemy poniżej harmonogram otwarcia boiska Orlik w Łabuniach w lipcu.