W niedzielę 19 listopada 2017 roku Akademia Piłkarska Sparty Łabunie brała udział w turnieju halowym w Żdanowie "GRYF na hali" gdzie zdobyła puchar. Skład drużyny: Czekierda Jakub, Gryszyn Wiktor, Bodziuch Kacper, Maliszewski Kacper, Karwina Mikołaj, Gajewski Jakub, Mróz Piotr, Sobań Mateusz, Bulicz Piotr, Bełz Piotr, Starszuk Bartłomiej, Zygmunt Cyprian.

Czytaj więcej Turniej halowy w Żdanowie

Termin wydawania paczek żywnościowych

w ramach Programu Operacyjnego

Pomoc Żywnościowa

Czytaj więcej Informacja w sprawie wydawania paczek żywnościowych.

Gminne obchody 99. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości rozpoczęły się złożeniem przez władze gminy: Wójta Antoniego Wojciecha Turczyna, Przewodniczącego Rady Gminy Adama Kniazia i Sekretarz Gminy Bogumiłę Maziarczuk i ks. proboszcza Piotra Rawlika kwiatów przy pamiątkowych tablicach w łabuńskim kościele.

Czytaj więcej Gminne obchody Święta Niepodległości

12 listopada 2017 r. w Biłgoraju odbył się III Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin z okazji Dnia Niepodległości. W Turnieju wystartowało 145 zawodników z 8 ośrodków z Polski i Rawy Ruskiej z Ukrainy.        

Czytaj więcej Turniej w Biłgoraju

Wójt Gminy Łabunie, Referat Promocji i Rozwoju Gminy, Sołectwo Barchaczów, KGW i OSP Barchaczów oraz Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie zapraszają na gminne obchody 99. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.      

Czytaj więcej Zaproszenie

Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zamościu przypomina o obowiązku dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada - co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia.

Czytaj więcej Informacja ARiMR

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” ogłasza konkurs na najciekawszą inicjatywę lokalną w 2016 roku. Celem konkursu jest pobudzenie aktywności organizacji i grup nieformalnych do podejmowania działań na rzecz środowisk lokalnych, a także wyróżnienie organizacji podejmujących najciekawsze inicjatywy służące aktywizacji mieszkańców.

Czytaj więcej Konkurs na najciekawszą inicjatywę lokalną w 2016 roku

Urząd Gminy w Łabuniach informuje, że ostatnia rata podatków i opłat lokalnych w tym opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi upływa 15 listopada 2017 r. Po tym terminie będą wysyłane upomnienia, co wpłynie na poniesienie dodatkowych koszów w wysokości 11,60 zł (ustawowe koszty upomnienia).

Czytaj więcej Informacja

28 października 2017 r. w Chełmie odbył się Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin IKO o Puchar Białego Niedźwiedzia.

Czytaj więcej O Puchar Białego Niedźwiedzia

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w dniach od 6 do 10 listopada organizuje Europejski Tydzień Innowacji. Europejski Tydzień Innowacji to 5 dni dyskusji, ponad 400 firm z UE, światowej sławy eksperci, 2 konkursy dla firm w tym konkurs dla startupów i wiele wydarzeń towarzyszących.

Czytaj więcej Europejski Tydzień Innowacji