Agencja Rynku Rolnego informuje o możliwości składania do 25 czerwca 2016 r. przez producentów rolnych wniosków w Agencji Rynku Rolnego o przyznanie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Czytaj więcej Informacja

Ofreta zadania publicznego pn. "Radość z pomagania 2016" złożonego w trybie pozakonkursowym przez Zarząd Stowarzyszenia Przyjciół Hospicjum "Santa Galla" w Łabuńkach Pierwszych.

Czytaj więcej Informacja

Oferta zadania publicznego pn. "Radość z pomagania 2016" złożonego w trybie pozakonkursowym przez Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Hospicjum "Santa Galla" w Łabuńkach Pierwszych.

Czytaj więcej Ogłoszenie

Podziękowania dla Mieszkańców Gminy Łabunie

Czytaj więcej Podziękowania

Referat Promocji, Kultury, Sportu i Informacji Urzędu Gminy Łabunie zaprasza uczniów do udziału w przesłuchaniach gminnych do Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający słowik”, które odbędą się w Szkole Podstawowej w Łabuńkach Pierwszych 11 maja 2016 r. (środa) od godz. 9.00.

Czytaj więcej “Śpiewający słowik” – eliminacje gminne 2016

13 kwietnia odbyły się w naszej gminie uroczyste obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W ramach projektu patriotyczno-edukacyjnego „Katyń… ocalić od zapomnienia” objętego Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ‪Andrzeja Dudy posadzone zostały Dęby Pamięci: Wincentemu Rozkresowi ur. w Wólce Łabuńskiej, zamordowanemu w Twerze, Tadeuszowi Curyłło pracownikowi Urzędu Gminnego w Łabuniach, straconemu na Koziej Górze pod Smoleńskiem i Włodzimierzowi Łuniowi urodzonemu w Łabuniach, straconemu w Kuropatach. Dąb Pamięci uczcił także Antoniego Turczyna zamordowanego przez NKWD w 1945 roku w Riazaniu.

Czytaj więcej Nie ma tyle ziemi, by pogrzebać pamięć!

Na podstawie §10 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1737) na terenie województwa lubelskiego w dniach 18 - 27 kwietnia 2016 roku zostanie przeprowadzona akcja szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących metodą doustną.

Czytaj więcej Szczepienia przeciwko wściekliźnie

12 kwietnia 2016 r. w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Łabuniach Krzysztof Policha Trener Zamojskiego Klubu Karate Kyokushin wraz z wykwalifikowaną kadrą instruktorów przeprowadzili zajęcia z samoobrony połączone z gimnastyką prozdrowotną dla kobiet i dziewcząt. Zajęcia odbywają się we wtorki o 19:30 w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Łabuniach.

Czytaj więcej Kurs samoobrony – pierwsze zajęcia

TRWA NABÓR WNIOSKÓW
URZĄD GMINY ŁABUNIE INFORMUJE, ŻE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE W BIEŻĄCYM ROKU KOSZTÓW USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST (PŁYTY AZBESTOWO-CEMENTOWE FALISTE I PŁASKIE) NALEŻY ZŁOŻYĆ W TUTEJSZYM URZĘDZIE W TERMINIE DO DNIA 30 KWIETNIA 2016r.
Formularz wniosku do pobrania w dziale: Formularze

W związku z zamiarem przystąpienia Gminy Łabunie do projektu w ramach RPO WL na lata 2017 - 2020, Wójt Gminy zaprasza do składania ofert na opracowanie Studium Wykonalności i projektów grupowych, zgodnie z dokumentacją poniżej.

Czytaj więcej Zaproszenie do składnia ofert.