Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie ostrzega o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych.

Czytaj więcej Ostrzeżenie IMGW z 13 stycznia 2021 r.

Urząd Gminy Łabunie przyjmuje zgłoszenia właścicieli nieruchomości w sprawie dofinansowania w 2021 r. usuwania wyrobów zawierających azbest (pokryć dachowych z eternitu).

Czytaj więcej Ogłoszenie – eternit

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z terenu gminy Łabunie na rok 2021:

BródekDąbrowaŁabuńki DrugieBarchaczówŁabunie ulice: Długa, Gminna, Górna, Leśna, Polna

Łabunie ulice: Akacjowa, Armii Krajowej, Boczna, Brzozowa, Cicha, Klonowa, Kościelna, Lipowa, Lipska, Łąkowa, Ogrodowa, Osiedlowa, Orzechowa, Parkowa, Szkolna, Partyzantów, Świerkowa, Wierzbowa, Zamojska

MocówkaŁabuńki PierwszeWierzbie

Majdan RuszowskiŁabunie-ReformaRuszówRuszów-KoloniaWólka Łabuńska

UWAGA: Prosimy o umieszczenie numeru posesji na pojemniku w przypadku …

Urząd Gminy Łabunie informuje, że wprowadzono indywidualne konta bankowe do płatności masowych.

Indywidualne konta bankowe dotyczą płatności z tytułu podatków lokalnych, odbieranych odpadów komunalnych (śmieci) oraz płatności za ścieki i wodę.

Numery kont:

Konto podstawowe (opłaty skarbowe, dotacje, dzierżawy, najem)

97 9644 0007 2001 0070 0027 0001

Podatki lokalne (rolny, leśny, nieruchomości, transport)

90 9644 1075 2011 0070 0027 …

Do pobrania:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacja o zmianie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz o ustaleniu nowej stawki tej opłaty - od 1 stycznia 2021 r.

Czytaj więcej Zmiana stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przypomina o istniejącym zagrożeniu ponownego wystąpienia grypy ptaków oraz konieczności wzmocnienia bioasekuracji w gospodarstwach, w których utrzymywany jest drób.

Czytaj więcej Ptasia grypa – informacja