Urząd Gminy Łabunie
ul. Zamojska 50
22-437 Łabunie

tel.: (84) 611 30 19

fax.: (84) 611 30 19 lub (84) 611 60 26

e-mail: uglabunie@labunie.com.pl

skrytka ePUAP: /uglabunie/skrytkaESP


Dane do faktur dla Urzędu Gminy:

Prosimy o wystawianie faktur dla Urzędu Gminy Łabunie i Gminy Łabunie według wzoru:

Nabywca:

Gmina Łabunie
ul. Zamojska 50
22-437 Łabunie

NIP 922-29-43-356

Odbiorca:

Urząd Gminy Łabunie
ul. Zamojska 50
22-437 Łabunie


Numery kont bankowych:

Nr podstawowego konta bankowego (podatki, opłaty skarbowe):

97 9644 0007 2001 0070 0027 0001

Nr konta bankowego – opłaty za odpady komunalne:

05 9644 1075 2011 0070 0027 0028

Nr konta bankowego – opłaty za ścieki i wodę:

21 9644 1075 2011 0070 0027 0031

W przypadku dokonywania opłat na wyżej wymienione konta w Punkcie Obsługi Bankowej w Łabuniach Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu nie jest doliczana prowizja.