piątek, 14 grudnia 2018 Dziś imieniny obchodzą: Alfred, Izydor

Królowa Instagrama, czyli Śnieżka po łabuńsku

8 września w Zespole Pałacowo-Parkowym w Łabuniach AKTe – Amatorskie Koło Teatralne wystawiło spektakl Królowa Instagrama na motywach Śnieżki w nowej lokalnej odsłonie. W malowniczej scenerii Pałacu Jana Jakuba Zamoyskiego w nawiązaniu do bogatej tradycji teatralnej Gminy Łabunie grupa lokalnych animatorów, pasjonatów przygotowała spektakl na motywach znanej i lubianej baśni.

więcej »

Narodowe Czytanie 2018

8 września w ogrodzie edukacyjnym „Pawie Pióro” w Łabuniach miało miejsce Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego.

więcej »

Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych

Zgłoszenia przez pełnomocników wyborczych  lub osoby upoważnione kandydatów do obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i ds. ustalenia wyników głosowania, w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018r. są przyjmowane w pokoju nr 3 w godzinach pracy urzędu gminy.

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 21 września 2018r. o godz. 15:00.

więcej »

Informacja

Gminna Komisja Wyborcza w Łabuniach powołana postanowieniem Komisarza Wyborczego w Zamościu z dnia 8 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (zał. nr 12) ukonstytuowała się w następującym składzie osobowym.

więcej »

Ogłoszenie

Wójt Gminy Łabunie informuje, że na stronie BIP Urzędu Gminy Łabunie zamieszczone zostało zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30.000 euro pn. „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łabunie w sprzęt ratowniczy ze środków Funduszu Sprawiedliwości”.

Zapraszamy zainteresowanych do składania ofert.

https://uglabunie.bip.lubelskie.pl

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zamościu I

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 8 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
więcej »

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zamościu I

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 8 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

więcej »

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Dzieciom Zamojszczyzny – aktualizacja

3 września tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego na cmentarzu parafialnym w Łabuniach w obecności Prezesa Zarządu Okręgu Zamość Polskiego Związku byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych Juliana Grudnia, Wójta Gminy Łabunie Antoniego Wojciecha Turczyna, zaproszonych gości, społeczności uczniowskiej, rodziców, pocztów sztandarowych Polskiego Związku

więcej »

Zatańczyli z Kingą na Ziemniaku

2 września w Ruszowie, jak co roku, miejscowe KGW zorganizowało „Ziemniaka” – piknik rodzinny, który, tym razem połączony był z akcją charytatywną „Pomoc dla Kingi”. Kinga mieszka w Ruszowie-Kolonii. Dziewczynka urodziła się z połówką serca i potrzebuje kolejnej, trzeciej operacji. Dopisała pogoda i goście.

więcej »