Ministerstwo Środowiska - organizator ogólnopolskiego konkursu plastycznego zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (klasy 1-3) do udziału w konkursie "EkoRysunek". Celem głównym konkursu jest podniesienie świadomości ekologicznej dzieci poprzez tworzenie prac plastycznych ukazujących piękno otaczającej nas przyrody oraz potrzebę dbania o środowisko.

Czytaj więcej “EkoRysunek” – ogólnopolski konkurs plastyczny

Wójt Gminy Łabunie zaprasza do udziału w gminnych obchodach 97 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. W programie: rajd pieszy, otwarcie wystawy, przegląd pieśni żołnierskiej w Barchaczowie.

Czytaj więcej 11 Listopada w Gminie Łabunie – zaproszenie

Wójt Gminy Łabunie, Referat Promocji Kultury, Sportu i Informacji UG Łabunie, KGW, OSP i Sołectwo Barchaczów, Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie zapraszają 11 listopada 2015 r. do udziału w 3 rajdzie pieszym Wzgórze 256.Zapisy do 5 listopada pod nr tel. 84 611 60 24.

Czytaj więcej 3 rajd pieszy: Wzgórze 256

Agencja Rynku Rolnego informuje, że od dnia 2 listopada 2015 r. producenci zainteresowani wsparciem mogą składać powiadomienia dotyczące wycofania owoców i warzyw z przeznaczeniem na bezpłatną dystrybucję i inne przeznaczenie w Oddziale Terenowym w Lublinie w godzinach 7:30 – 15:30.

Czytaj więcej INFORMACJA – PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW

Wyniki wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2015 r. z terenu Gminy Łabunie.

Czytaj więcej Wyniki wyborów parlamentarnych

Wójt Gminy Łabunie podaje do publicznej wiadomości wyniki konsultacji Programu Współpracy Gminy Łabunie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Czytaj więcej Wyniki konsultacji Programu Współpracy

Wójt Gminy Łabunie podaje do publicznej wiadomości wyniki konsultacji Programu Współpracy Gminy Łabunie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Czytaj więcej Ogłoszenie

22 października Wojewoda Lubelski Wojciech Wilk wręczył odznaczenia państwowe. Wśród 101 odznaczonych 5 pracowników samorządowych Urzędu Gminy Łabunie otrzymało Złote Medale za Długoletnią Służbę.

Czytaj więcej Złote Medale za Długoletnią Służbę

W związku z zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r. wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Wójt Gminy Łabunie przypomina mieszkańcom o numerach i granicach poszczególnych obwodów głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych. Jednocześnie przypomina się o zmianie siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Łabuniach; obecnie siedzibą tej komisji jest Dom Kultury w Łabuniach ul. Parkowa 9.

Czytaj więcej Informacja wyborcza

Realizując Uchwałę Nr XXVIII/165/2010 Rady Gminy Łabunie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienianymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Łabunie w dn. 20 października 2015 r. ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienianymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dn. 24 kwietnia 2003 r.

Czytaj więcej Ogłoszenie