poniedziałek, 18 lutego 2019 Dziś imieniny obchodzą: Szymon, Konstancja

Zwrot podatku akcyzowego w 2019 r. – informacja

Od 1 stycznia 2019 r., zgodnie z Ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2244) zwrot podatku akcyzowego dotyczy oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48 oraz kodem CN 3826 00

więcej »

Zwrot podatku akcyzowego w 2019 r.

Wójt Gminy Łabunie przypomina o możliwości odzyskania w 2019 r. części pieniędzy wydanych na olej napędowy zużywany do produkcji rolnej. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z załącznikami (faktury VAT) w Urzędzie Gminy.

więcej »

Ogłoszenie

Wójt Gminy Łabunie ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzania i wspierania realizacji zadań publicznych w 2019 roku na terenie Gminy Łabunie.

więcej »

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zamościu przesyła opracowaną w Departamencie Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi informację pt.: „Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią”.

więcej »

Informacja dla rolników

Wójt Gminy Łabunie informuje, że 13 lutego 2019 r. w godz. 9:00 – 11:00 w budynku Domu Kultury w Łabuniach odbędzie się spotkanie z rolnikami, poświęcone głównie obowiązkom i zagrożeniom związanym z afrykańskim pomorem świń (ASF) oraz programowi pomocy dla rolników dotkniętych stratami z powodu wystąpienia ASF. Nie wyklucza to możliwości zadawania pytań w innych sprawach nurtujących rolników.

więcej »

Zaproszenie na bal – Łabunie

Wójt Gminy Łabunie, Rada Gminy Łabunie Koło Gospodyń Wiejskich Łabunie i Rada Sołecka zapraszają 16 lutego 2019 r. (sobota) na bal karnawałowy dla dzieci.

Informacje i zapisy do 13 lutego 2019 r. pod nr tel. 517 839 574

więcej »

Szkolenie OSP

27 stycznia 2019 r. w Domu Kultury w Łabuniach przeprowadzono szkolenie dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Łabunie z obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED). Właściwa obsługa AED, które coraz częściej znajdują w miejscach ogólnodostępnych oraz prowadzenie resuscytacji jest najważniejszą sprawą w procesie ratowania ludzkiego życia.

więcej »

Jasełka w Majdanie Ruszowskim

Jasełka w Majdanie Ruszowskim na stałe wpisały się w kalendarz imprez organizowanych przez miejscowe organizacje: KGW i OSP. Po raz kolejny to niezwykłe widowisko można było oglądać w świetlicy wiejskiej. 27 stycznia w specjalnie przygotowanych strojach oraz w pięknej scenografii młodzi aktorzy przedstawili sceny narodzin Chrystusa.

więcej »

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie usuwania eternitu

Urząd Gminy Łabunie informuje, że do końca kwietnia br. osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami mają możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie przez Gminę Łabunie demontażu i usunięcia, bądź usunięcia wcześniej zdemontowanych płyt azbestowo-cementowych. Gmina pokrywa 100% kosztów. Liczy się kolejność wpływu wniosków, do wyczerpania kwoty przeznaczonej na ten cel  w budżecie gminy.

więcej »

Komunikat dla rolników

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu, przypomina, że podmioty prowadzące produkcję pierwotną surowców pochodzenia roślinnego obowiązane są złożyć wniosek o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej – art. 61 i 63 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1541 ze zm.).

więcej »

Zaproszenie

Wójt Gminy Łabunie i Rada Gminy Łabunie serdecznie zapraszają wszystkie Babcie i Dziadków z Ruszowa i Ruszowa-Kolonii na Dzień Babci i Dziadka który odbędzie się 3 lutego 2019 r. o godz. 15:00 w Świetlicy Wiejskiej w Ruszowie.

Organizatorzy: Koło Gospodyń Wiejskich w Ruszowie, Sołectwo Ruszów, Sołectwo Ruszów-Kolonia, Ochotnicza Straż Pożarna w Ruszowie