piątek, 26 kwietnia 2019 Dziś imieniny obchodzą: Marzena, Maria, Klaudiusz

XXXIV sesja Rady Gminy

10 października w Domu Kultury w Łabuniach odbyła się ostatnia w kadencji 2014-2018 sesja Rady Gminy Łabunie, podczas której Wójt Gminy Łabunie, Przewodniczący Rady Gminy i Sekretarz Gminy podziękowali radnym i sołtysom za pracę w kończącej się kadencji.

więcej »

Informacja

W dniu 9 października Obwodowe Komisje Wyborcze powołane do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. ukonstytuowały się w następujących składach osobowych:

więcej »

Współpraca z IMW

W ubiegłym roku Gmina Łabunie podpisała deklarację współpracy z lubelskim Instytutem Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w ramach Narodowego Programu Zdrowia pod nazwą „Podejmowanie inicjatyw na rzecz profilaktyki chorób zawodowych i związanych z pracą, w tym ze służbą żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz wzmocnienie zdrowia pracujących”, w zakresie punktu 2.1.2.

więcej »

Informacja dla mieszkańców Gminy Łabunie

Na prośbę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Urząd Gminy Łabunie informuje, że 9 października 2018 r. o godz. 18:00 w budynku Domu Kultury w Łabuniach przy ul. Parkowej 9, odbędzie się spotkanie informacyjno – szkoleniowe na temat rządowego programu „Czyste Powietrze” z udziałem przedstawiciela wspomnianego Funduszu.
więcej »

Postanowienie

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania.
więcej »

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Łabunie, że w dniu 10 października 2018r. (środa) o godz. 11:00 w Domu Kultury w Łabuniach przy ul. Parkowej 9 odbędą się obrady XXXIV sesji Rady Gminy Łabunie.
więcej »

Obwieszczenie

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Łabuniach z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Łabunie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

więcej »

Obwieszczenie

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Łabuniach z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Łabunie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

więcej »

Konkurs GE dla KGW

Drogie czytelniczki, wykonajcie dowolną techniką, w dowolnej formie i kształcie ozdobę jesienną, przenieście na nią „złotą polską jesień”, malujcie, rysujcie, haftujcie, wycinajcie i pokażcie swoją ogromną pasję, talent i zaangażowanie!

więcej »