piątek, 19 października 2018 Dziś imieniny obchodzą: Pelagia, Piotr

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Łabuniach

Informacja

Postanowienie

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Informacja

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zamościu I

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Łabuniach

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Łabuniach

Informacja

Obwieszczenie

Obwieszczenie wyborcze

Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych

Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej

Informacja

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zamościu I

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zamościu I

Informacja o wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego w gminach liczących do 20 000 mieszkańców

Zarządzenie Nr 65/2018 Wójta Gminy Łabunie z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Łabunie z dn. 22 sierpnia 2018 r.

Uchwała Rady Gminy Łabunie w sprawie podziału Gminy Łabunie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Rady Gminy Łabunie w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze

Uchwała PKW

Wyjaśnienia dotyczące powoływania przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego urzędników wyborczych

Uchwała PKW

Informacja o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędników wyborczych na terenie działalności Delegatury KBW w Zamościu