wtorek, 18 czerwca 2019 Dziś imieniny obchodzą: Mark, Elzbieta

Nabór do komisji konkursowej

Wójt Gminy Łabunie ogłasza nabór do komisji konkursowej oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz.450 z późn. zm.), do udziału w pracach komisji do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizacją™ zadań„ publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, promocji i organizacji wolontariatu, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, edukacji, oświaty i wychowania.