Wójt Gminy Łabunie

Mariusz Kukiełka

pok. nr 1a
tel. 84 611 60 12
m.kukielka@labunie.com.pl


Wójt Gminy Łabunie przyjmuje interesantów w sprawie skarg, wniosków i petycji we wtorki w godz. 13:30-15:30 w siedzibie Urzędu Gminy Łabunie ul. Zamojska 50, 22-437 Łabunie, p. 1a