Egis Poland Sp. z o.o. jako partner Konsorcjum w składzie z Egis Rail S.A. oraz JAF-GEOTECHNIKA Sp. z o.o. realizuje na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego Studium Techniczno-Ekonomiczno – Środowiskowe dla projektu pn.: „Budowa linii kolejowych: nr 54 Trawniki – Krasnystaw i nr 56 Wólka Orłowska – Zamość – Tomaszów Lubelski – Bełżec”.

Planowana inwestycja stanowi jeden …

Pracownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie pomoże wypełnić wnioski o dopłaty bezpośrednie.

Czytaj więcej Pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie

Lokalna Grupa Działania “Ziemia Zamojska” przeprowadza ewaluację obecnie wdrażanej Strategii Rozwoju Lokalnego. Prosimy Mieszkańców gminy o wypełnienie krótkiej anonimowej ankiety.

Wyniki badania posłużą do ewaluacji oraz do przygotowania nowej strategii w związku z perspektywą finansową na lata 2021- 2027.

ankieta ewaluacyjna

Gmina Łabunie ma nową Strategię Rozwoju na lata 2021-2027.

Czytaj więcej Strategia gminy Łabunie

Od 16 marca 2022 r. obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski po rozpoczęciu wojny, mogą składać wnioski o nadanie numeru PESEL. Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy Łabunie (pok. nr 3) w godz. 7 – 15. Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 84 611 60 15.

Przy składaniu wniosku o nadanie numeru PESEL obywatele Ukrainy …

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z terenu gminy Łabunie na 2022 rok:

BarchaczówBródekDąbrowaŁabunieŁabuńki Drugie

Łabunie-ReformaŁabuńki PierwszeMajdan RuszowskiMocówkaRuszówRuszów-KoloniaWierzbieWólka Łabuńska

odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

UWAGA: Prosimy o umieszczenie numeru posesji na pojemniku w przypadku braku oznakowania budynku mieszkalnego.

Opakowania z tworzyw sztucznych, metali, wielomateriałowe oraz z papieru i tektury należy zgnieść przed wrzuceniem do worka.

POJEMNIKI …

Firma “M” EKOL – RECYKLING przyjmuje odpady surowców wtórnych: big bagi po nawozach, worki po nawozach, folię rolniczą.

odpady z tworzyw sztucznych powinny być względnie czyste;firma przyjmuje odpady od dużych gospodarstw rolnych;przy własnym transporcie pod wskazany adres firma nie pobiera opłat;przy odbiorze odpadów transportem firmowym będzie pobierana opłata za koszt transportu;małe gospodarstwa powinny mieć zebraną …

Ewaluacja ex-ante – Gmina ŁabuniePobierz

Mniejsze opłaty za wywóz śmieci dla posiadaczy kompostowników i obowiązek złożenia nowych deklaracji dotyczących odbioru odpadów.

Czytaj więcej Zmiana stawek za wywóz śmieci i nowe deklaracje