Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie ostrzega o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych.

Czytaj więcej Ostrzeżenie IMGW z 22 czerwca 2021 r.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z terenu gminy Łabunie na rok 2021:

BródekDąbrowaŁabuńki DrugieBarchaczówŁabunie ulice: Długa, Gminna, Górna, Leśna, Polna

Łabunie ulice: Akacjowa, Armii Krajowej, Boczna, Brzozowa, Cicha, Klonowa, Kościelna, Lipowa, Lipska, Łąkowa, Ogrodowa, Osiedlowa, Orzechowa, Parkowa, Szkolna, Partyzantów, Świerkowa, Wierzbowa, Zamojska

MocówkaŁabuńki PierwszeWierzbie

Majdan RuszowskiŁabunie-ReformaRuszówRuszów-KoloniaWólka Łabuńska

UWAGA: Prosimy o umieszczenie numeru posesji na pojemniku w przypadku …

Wójt Gminy Łabunie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnych stanowiącej własność Gminy Łabunie oznaczonych w ewidencji gruntów:

obrębu Bródek numerem działki 38/9 o powierzchni 0,54 ha, dla której Sąd Rejonowy w Zamościu prowadzi księgę wieczysta nr ZA1Z/00114590/0, wolną od obciążeń i ograniczeń. Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w terenie RP – …

Wójt Gminy Łabunie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łabunie oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Łabunie numerami działek 1859 o powierzchni 0,0294 ha i nr 1861 o powierzchni 0,0548 ha, dla której Sąd Rejonowy w Zamościu prowadzi księgę wieczysta nr ZA1Z/00089854/4, wolną od obciążeń i ograniczeń. Przyszły nabywca przejmie nieruchomość …

W związku z realizacją „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łabunie na lata 2014- 2032”, Wójt Gminy Łabunie ogłasza nabór wniosków o udzielenie w 2021 roku dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych.

Nabór wniosków trwa od 25 maja 2021 r. do 18 czerwca 2021 r.

W tym okresie osoby …

Stypendia Wójta Gminy Łabunie dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych – nabór wniosków.

Wójt Gminy Łabunie zaprasza do składania wniosków o stypendia dla uczniów szkół podstawowych za wybitne wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i  osiągnięcia artystyczne.

Wnioski można składać do 18 czerwca 2021 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Łabunie w godz. 7.00 – 15.00.

Wzór wniosku oraz szczegółowe informacje …

Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

Czytaj więcej Raport o stanie gminy za 2020 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach informuje, że wydawanie paczek żywnościowych w Oddziale Rejonowym PCK Zamość ul. Św. Piątka 24 dla osób posiadających skierowanie z GOPS Łabunie odbędzie się w godzinach od 9.00 do 13.00 w dniach 11 - 12 maja 2021 r. (wtorek - środa).

Czytaj więcej Termin wydawania paczek żywnościowych

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że w ramach Poradni Onkologicznej powstała Poradnia Chorób Piersi zajmująca się skoordynowaną opieką nad pacjentkami z podejrzeniem lub z rozpoznaniem nowotworu piersi.

Czytaj więcej Informacja – w szpitalu “papieskim” powstała Poradnia Chorób Piersi

  • 1(current)
  • 2