Rada Gminy Łabunie
kadencji 2018-2023:

 • Kuźma Elżbieta – Przewodnicząca RG Łabunie
 • Kliza Mariusz – Wiceprzewodniczący RG Łabunie
 • Antoniewicz Jacek
 • Branecki Artur Edward
 • Grula Andrzej
 • Juszczak Ryszard
 • Juś Daniel
 • Kniaź Adam
 • Kowalczuk Weronika
 • Małys Renata Anna
 • Policha Mirosław
 • Siek Andrzej
 • Szala Kazimierz
 • Szast Bogusław
 • Wróblewska Bożena