Gmina Łabunie położona jest w południowo-wschodniej części województwa lubelskiego i w analogicznej części powiatu zamojskiego. Sąsiaduje z gminami: Komarów-Osada (od wschodu), Adamów (od południowego zachodu), Krynice (od południa), Zamość (od zachodu) i Sitno (od północy). Przez Łabunie przebiega Droga Krajowa nr 17, łącząca Lublin z przejściem granicznym w Hrebennem.

Z Łabuń do Zamościa jest 10 km, do Lublina 96 km, a do polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Hrebennem 50 km.

Gmina Łabunie leży na styku trzech mezoregionów: Padołu Zamojskiego, Roztocza Środkowego i Grzędy Sokalskiej.

Na 87,3 km2 powierzchni zamieszkuje 6388 mieszkańców: 3267 kobiet (51,1%) i 3121 mężczyzn (48,9%) – dane według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Ludność gminy zamieszkuje w 13 sołectwach:

lp. miejscowość liczba
mieszkańców
powierzchnia
(w ha)
1. Barchaczów 454 690
2. Bródek 262 269
3. Dąbrowa 59 407
4. Łabunie 1766 1661
5. Łabunie-Reforma 254 917
6. Łabuńki Drugie 371 335
7. Łabuńki Pierwsze 1122 824
8. Majdan Ruszowski 296 446
9. Mocówka 145 521
10. Ruszów 493 1071
11. Ruszów-Kolonia 158 354
12. Wierzbie 364 582
13. Wólka Łabuńska 644 653
Gmina Łabunie razem 6388 8730

Gmina Łabunie jest najmniejszą obszarowo gminą w powiecie zamojskim, lecz pod względem zaludnienia (73,4 os./km2) zajmuje 2. miejsce w powiecie.

Jej powierzchnia wynosi 8730 ha, w tym:

  • użytki rolne zajmują: 6377 ha
  • lasy: 1784 ha
  • teren zabudowy: 232 ha
  • drogi: 176 ha
  • odkryte zbiorniki wodne: 136 ha
  • nieużytki: 25 ha