W 1927 r. w Ruszowie wybuchł groźny pożar, w którym spłonęło kilkanaście zabudowań gospodarskich. Walka z pożarem w tym czasie była bardzo trudna, nie było sprzętu do gaszenia, a rozprzestrzenianiu się ognia sprzyjała zwarta zabudowa i słomiane pokrycia dachów.

W tym czasie wśród mieszkańców powstaje inicjatywa zorganizowania Ochotniczej Straży Pożarnej. Zostaje powołany pierwszy zarząd, którego prezesem został Tomasz Płaza, a jego zastępcą Paweł Byczek, komendantem Józef Przyczyna, zastępcą Józef Sołoducha, sekretarzem Bartłomiej Opiła, a skarbnikiem Józef Hłobił. Członkami zarządu zostali Józef Skwara, Józef Cybula, Bronisław Gęborys, Jan Niderla, Andrzej Synowiec, Stanisław Byczek, Józef Wiater, Jan Byczek (s. Antoniego). Na początku lat trzydziestych zarząd podejmuje się zadania budowy Domu Ludowego; w tym celu przeprowadzono zbiórkę pieniężną wśród mieszkańców Ruszowa i Ruszowa-Kolonii. Zwrócono się z prośbą do hr. Aleksandra Szeptyckiego, właściciela majątku w Łabuniach o wsparcie. Hrabia zezwolił na wycinkę kilkunastu sosen, które posłużyły jako budulec. Przy dużej pomocy strażaków i mieszkańców wsi w roku 1935 oddano Dom Ludowy do użytku. W roku 1939 wybuchła II Wojna Św. OSP zawiesiła swoją działalność.

Po wyzwoleniu w 1944 r. straż wznawia działalność i wybiera zarząd. Prezesem zarządu zostaje Józef Wiater, zastępcą Adolf Skwara, komendantem Bolesław Szarafin, zastępcą Edward Wojczuk, sekretarzem Władysław Juśko, skarbnikiem Jan Niderla.

W 1950 r. następuj e zmiana w zarządzie. Prezesem zostaje Adolf Skwara, zastępcą Lucjan Płaza, komendantem Bolesław Sołoducha, skarbnikiem Feliks Hłobił. Od roku 1950 r. do 1965 r. komendantem OSP byli: Bolesław Sołoducha, Roman Oparowski i Henryk Maziarczuk. W 1962 r. funkcję prezesa przyjmuje Ignacy Bryk i sprawuje ją do 1979 r. Od roku 1979 do 2001 r. funkcję prezesa pełni Henryk Szast. W roku 1965 funkcj ę komendanta przejmuje Lucjan Płaza i piastuje ją do roku 2001. W 1970 r. zarząd podejmuje zadanie budowy Domu Strażaka. Zgromadzone pieniądze z urządzanych zabaw, bufetów, loterii fantowych przeznaczone zostają na zakup materiałów budowlanych. Przy pomocy finansowej samorządu gminy oraz Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Zamościu w 1974 r. ukończono budowę Domu Strażaka.

W 1975 r. odbyło się uroczyste otwarcie Domu Strażaka połączone z dożynkami gminnymi. W uroczystości tej wzięli udział: ówczesny Wojewoda Zamojski Andrzej Dmytrenko, Komendant Wojewódzkiej PSP w Zamościu płk Mieczysław Skiba i Naczelnik Gminy Józef Harczuk. Uroczystość uświetniła Orkiestra Włościańska im. Karola Namysłowskiego z Zamościa. Korowód dożynkowy prowadzili Felicja Łagowska z Bródka i Bolesław Sołoducha z Ruszowa. W korowodzie uczestniczyły Koła Gospodyń Wiejskich z sąsiednich sołectw.

W 1977 r. jednostka OSP w Ruszowie obchodziła Jubileusz 50-lecia powstania. W uroczystości wzięli udział strażacy z gminnych jednostek OSP oraz zaproszeni goście: płk Mieczysław Skiba i Józef Harczuk, a także mieszkańcy Ruszowa i okolic.

Za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali następujący strażacy: Złote Znaki Związku OSP RP otrzymali: Bolesław Sołoducha i Lucjan Płaza, medale Za Zasługi dla Pożarnictwa Złote: Bolesław Szarafin, Henryk Maziarczuk, Srebrne: Henryk Przyczyna, Jan Hłobił, Brązowy: Grzegorz Synowiec. Odznaczenia otrzymali także druhowie z sąsiednich jednostek.

Przyznano także odznaczenia za wysługę lat: Józef Cybula, Franciszek Krupa, Józef Przyczyna, Jan Niderla, Andrzej Synowiec, Tadeusz Wiater, Andrzej Płaza, Feliks Hłobił, Adolf Skwara, Feliks Synowiec i Lucjan Płaza.

W 1979 r. na zebraniu sprawozdawczym z funkcji Prezesa OSP zrezygnował Ignacy Bryk, a wybrany został Zdzisław Szast. Jednostka OSP brała czynny udział w międzygminnych zawodach sportowo-pożarniczych organizowanych na terenie gminy Krasnobród w miejscowościach Majdan Wielki, Jacnia i in. W latach ’60 i ’70 XX wieku do służby w OSP Ruszów trafił m. in. sprzęt: w 1963 r. – motopompa M-800 PO-3, w 1976 r. – samochód Żuk, w 1978 r. – samochód bojowy Star29 a w 1979 r. – motopompa M-800 PO-5.

Na Walnym Zebraniu w 2001 r. został powołany nowy zarząd. Prezesem został Grzegorz Synowiec, naczelnikiem Antoni Skura, Zastępcą Paweł Typiak, Sekretarzem Piotr Skiba, Skarbnikiem Bogusław Szast, Członkiem Zarządu Marek Macheta a gospodarzem Ryszard Hłobił.

W 2005 r. jednostka otrzymuje sztandar.

21 stycznia 2006 r. częściowo zmieniono Zarząd. Naczelnikiem zostaje Artur Zasuwa. W tym samym roku jednostka pozyskała samochód bojowy Star244, który dotychczas był na wyposażeniu OSP w Łabuniach.

W 2007 r. przystąpiono do remontu remizy. Przy finansowym wsparciu Wójta wykonano elewację na zewnątrz budynku. Dwa lata później ze środków własnych wykonano schody prowadzące z kuchni na salę taneczną. Dzięki pomocy Wójta zakupiono panele podłogowe do sali tanecznej i na scenę, a także wyremontowano pomieszczenie kuchenne.

Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w 2011 r. nastąpiły zmiany w zarządzie i komisji rewizyjnej. Zastępcą Prezesa został Piotr Skiba, Naczelnikiem Edward Bryk, Sekretarzem Piotr Wiater. Komisja Rewizyjna w składzie: Bolesław Sołoducha – Przewodniczący, Zdzisław Szast – Sekretarz, Lucjan Płaza – Członek podała się do dymisji. Nowym Przewodniczącym został Stanisław Zwolan, Sekretarzem Janusz Magdziak, Członkiem Marek Macheta.

Od 2015 r. OSP w Ruszowie pod adresem ruszow.com.pl posiada stronę internetową oraz profil na Facebooku (ruszow24)

OSP Ruszów bierze czynny udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych, zawodach sportowo-pożarniczych oraz pracach na rzecz lokalnej społeczności.

Bolesław Sołoducha

IGŁA nr 3(4)/2013 s.6

Grzegorz Synowiec, Bogusław Szast

IGŁA nr 4(5)/2014 s. 9