czwartek, 26 marca 2020 Dziś imieniny obchodzą: Emanuel, Larysa, Teodor

Usuwanie folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu big bag w 2020 roku

Wójt Gminy Łabunie informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.


Jednym z warunków otrzymania dotacji jest posiadanie przez Gminę inwentaryzacji folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

W związku z powyższym zwracam się do wszystkich zainteresowanych rolników z terenu Gminy Łabunie o przekazanie do Urzędu Gminy Łabunie wypełnionej ankiety, w której należy podać ilości posiadanych do utylizacji poszczególnych odpadów (folie rolnicze, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu big bag).

Ankiety dostępne są na stronie www.labunie.com.pl , u sołtysów wsi oraz w siedzibie Urzędu.

Wypełnione ankiety należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 4 grudnia 2019 r.

W przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie program realizowany będzie w 2020 roku, a w przypadku nieotrzymania dotacji zadanie nie będzie realizowane.