Kolonie dla dzieci rolników

Stowarzyszenie im. Teresy Kras jest organizatorem wypoczynku letniego dla dzieci rolników dofinansowanego przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Są one realizowane we współpracy z lokalnymi samorządami.  Warunkiem udziału dziecka w wypoczynku: są data urodzenia dziecka – od 1 stycznia 2004 r. i co najmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

  • zakwaterowanie i wyżywienie
  • transport autokarowy
  • atrakcyjny program turystyczny i bilety wstępu do wszystkich zwiedzanych obiektów
  • sprzęt sportowy, artykuły plastyczne itp. na różnorodne zajęcia organizowane na koloniach
  • opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, medycznej, ratownika wodnego, przewodnika

Należy pobrać z placówki KRUS aktualne zaświadczenie i oryginał przekazać do Stowarzyszenia.

Jak zapisać dziecko na kolonie?

W celu zapisania dziecka na kolonie Stowarzyszenie prosi o kontakt telefoniczny lub mailowy.