Sekretarz gminy odchodzi na emeryturę

Pani Bogumiła Maziarczuk  po ponad 40 latach pracy w Urzędzie Gminy Łabunie przechodzi na emeryturę. Uroczyste pożegnanie odbyło się  w środę, 21 kwietnia na sesji Rady Gminy. 

Końca dobiega mój czas pracy zawodowej, 28 kwietnia po ponad 40 latach pracy odchodzę na emeryturę. Moja droga zawodowa związana była z jednym miejscem pracy. W urzędzie gminy pracowałam na różnych stanowiskach i stopniach awansu zawodowego, od referenta, inspektora, kierownika referatu, po zastępcę wójta i sekretarza gminy.

Szmat czasu, dużo wspomnień, chwil radosnych, ale też i tych smutnych przy pożegnaniu kolegów i koleżanek, którzy odeszli na wieczny odpoczynek.

Na swojej drodze zawodowej spotkałam wielu wspaniałych ludzi od których czerpałam najlepsze wzorce pracy. Pracowałam z 4 kierownikami urzędu – z  naczelnikiem i 3 wójtami. Swoją pracę zawsze traktowałam jako służbę drugiemu człowiekowi z wielką odpowiedzialnością.

Pewnie przyjdzie czas na jakąś głębszą refleksję. Jednak ogarniam myślami wszystkich, z którymi zetknęło mnie życie w czasie pracy zawodowej i chcę im wyrazić swoją wdzięczność. Spośród wszystkich słów wdzięczności wybieram słowo najpiękniejsze – dziękuję.   

A więc!

Dziękuję, wszystkim i każdemu  z osobna, za te wszystkie lata, za cokolwiek, co się stało naszym wspólnym udziałem.

Z tego miejsca chcę skierować swoje słowa podziękowania do byłego wójta Antoniego Wojciecha Turczyna, za zaufanie jakim obdarzył mnie powierzając mi tak bardzo odpowiedzialne stanowisko sekretarza gminy, stanowisko, od którego w znacznym stopniu zależy sprawne funkcjonowanie urzędu.

Dziękuję również obecnemu wójtowi, Mariuszowi Kukiełce, że pozwolił mi pracować na tym stanowisku do emerytury.

Dziękuję przewodniczącym i radnym rady gminy poszczególnych kadencji, z którymi współpracowałam od 1984 roku.

Szczególne podziękowania i słowa wdzięczności kieruję do pracowników urzędu gminy, tych byłych, przebywających na zasłużonych emeryturach i obecnych.

W tym miejscu chcę podziękować mojej poprzedniczce, Pani Helenie Szkałubie, która wprowadzała mnie w świat pracy w administracji publicznej.

Kochani moi współpracownicy, dziękuję za to, że jesteście, że byliście ze mną wiele lat, za Waszą pomoc i życzliwość. Dziękuję za każde dobre słowo  – a za każdy mój błąd i nietakt, przepraszam. 

Życzę, Wam aby praca w urzędzie gminy dawała Wam satysfakcję, a najlepszym wyrazem podziękowania była ludzka wdzięczność.

Dziękuję byłym i obecnym kierownikom oraz pracownikom jednostek organizacyjnych gminy. Wyrażam Wam moją gorącą wdzięczność i szacunek za współpracę.

Życzę wszystkim dobrego zdrowia i międzyludzkiej serdeczności.“.

Tak o swojej pracy na rzecz Gminy Łabunie mówiła na sesji Pani Bogumiła Maziarczuk, która po ponad 40 latach pracy przechodzi na emeryturę. Kwiaty oraz podziękowania otrzymała od Wójta Gminy Łabunie – Mariusza Kukiełki, Przewodniczącej Rady Gminy – Elżbiety Kuźmy, Wiceprzewodniczącego Rady -Mariusza Klizy oraz radnych. 

Wójt w imieniu radnych, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych oraz pracowników Urzędu Gminy Łabunie podziękował za wieloletnią pracę na rzecz samorządu życząc jednocześnie zdrowia, spokoju i realizacji swoich pasji oraz zainteresowań.

28 kwietnia po ponad 40 latach pracy w Urzędzie Gminy Łabunie odejdzie na emeryturę Pani Bogumiła Maziarczuk.  Pracuje tu nieprzerwanie od sierpnia 1980 r. Jak wspomniała na sesji Rady Gminy – urząd był jedynym miejscem pracy. W urzędzie pracowała na różnych stanowiskach i stopniach awansu zawodowego od referenta, inspektora, kierownika referatu, po zastępcę wójta, a od 2017 roku na stanowisku sekretarza gminy.

W okresie swojej pracy otrzymała  odznaczenia państwowe Brązowy Krzyż Zasługi i Medal Złoty za Długoletnią Służbę.