Informacja – wyniki III przetargu

Informacja o wynikach III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Łabunie