Sprawdź, kiedy otwarty Orlik

Publikujemy lipcowy harmonogram dni i godzin wejść na boisko Orlik w Łabuniach. Zapraszamy na wakacyjne gry i zabawy z animatorami sportowymi.