Nabór do służby więziennej

Zakład Karny w Zamościu ogłasza nabór kandydatów w Służbie Więziennej.

Zasady naboru oraz termin składania dokumentów umieszczone są na stronie internetowej:

https://sw.gov.pl/praca-oferta/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-lublinie-straznik-dzialu-ochrony%202022