Uwaga właściciele szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków !!!

Przypominamy o trwającej kontroli  wykonania obowiązków w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych gromadzonych w szambach lub w przydomowych oczyszczaniach ścieków. Sprawdź, czy kontrola dotyczy Ciebie i co musisz przygotować na taką kontrolę. 

Jednocześnie informujemy, że należy zgłosić posiadanie zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków. W tym celu prosimy o wypełnienie poniższej ankiety,