Ulica Lipowa przejdzie remont

W czwartek, 1 lutego Wójt Gminy Łabunie – Mariusz Kukiełka w obecności Skarbnik Gminy – Agnieszki Niemczuk podpisał z Wykonawcą umowę na realizację inwestycji.

Lifting przejdzie ponad 1,5 km odcinek ulicy Lipowej. Oprócz nowego asfaltu zostaną wyrównane pobocza i wyregulowane zjazdy.
Koszt inwestycji to prawie 1 mln zł, z czego 80% (ponad 760 tys.) stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Remont u. Lipowej w Łabuniach wykona wybrane w drodze przetargu Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “SADEX” Janusz Sadlik z Kolonii Sitno.
Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, droga będzie gotowa pod koniec czerwca tego roku.