Strażnica otwarta

W niedzielę, 4 lutego odbyło się otwarcie nowej strażnicy w Łabuniach. Budynek posłuży miejscowej OSP.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia strażackiego meldunku Wiceprezesowi Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zamościu – st. bryg. Jackowi Sobczyńskiemu przez dowódcę uroczystości – dh Pawła Mroza. Potem nastąpiło podniesienie flagi państwowej przez strażaków: Aleksandra Hołysa, Krzysztofa Nawrockiego i Krzysztofa Sokołowskiego. Został odegrany hymn Polski.

Po ceremoniale głos zabrał Wójt Gminy Łabunie – Mariusz Kukiełka, który otworzył uroczystość i powitał zaproszonych gości. Następnie głos zabrał Prezes OSP Łabunie – Paweł Paszt. Przedstawił historię budowy strażnicy.

Dalsza część uroczystości to poświęcenie budynku przez proboszcza łabuńskiej parafii – ks. Andrzeja Łuszcza  oraz przecięcie wstęgi przez: Wójta Gminy Łabunie – Mariusza Kukiełkę, Przewodniczącą Rady Gminy Łabunie – Elżbietę Kuźmę, V-ce Przewodniczącego Rady Powiatu Zamojskiego – Antoniego Skurę, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu – st. bryg. Jacka Sobczyńskiego, Prezesa OSP Łabunie – Pawła Paszta oraz Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej pw. M. Bożej Szkaplerznej i Św. Dominika w Łabuniach – ks. Andrzeja Łuszcza.

Podczas uroczystości były przemówienia zaproszonych gości. Głos zabrali: Grzegorz Cymiński, który reprezentował Senatora RP – Jerzego Chróścikowskiego, st. bryg. Jacek Sobczyński – Komendant Miejski PSP w Zamościu, Mariusz Branecki – Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Łabuniach, Mieczysław Skiba – płk poż. w stanie spoczynku, Paweł Paszt – Prezes OSP Łabunie. Po przemówieniach Wójt Gminy Łabunie – Mariusz Kukiełka złożył podziękowania wszystkim osobom oraz instytucjom zaangażowanym w pomoc w uzyskaniu dofinansowania i budowy strażnicy w Łabuniach.

Po części oficjalnej uczestnicy mogli zwiedzić nową strażnicę.

 Uroczystość poprowadził Skarbnik OSP Łabunie – Karol Paszt.

W wydarzeniu udział wzięły władze samorządowe gminy Łabunie: Wójt – Mariusz Kukiełka, Przewodnicząca Rady Gminy Łabunie – Elżbieta Kuźma, radni. Wśród zaproszonych gości był obecny także: Grzegorz Cymiński, który reprezentował Senatora RP – Jerzego Chróścikowskiego, V-ce Przewodniczący Rady Powiatu Zamojskiego – Antoni Skura, Komendant Miejski PSP w Zamościu – Jacek Sobczyński, naczelnik wydziału kwatermistrzowsko-technicznego KM PSP – mł. kpt. Łukasz Burdzy, naczelnik wydziału operacyjno-szkoleniowego KM PSP- mł. bryg. Przemysław Ilczuk, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Łabuniach – Mariusz Branecki, Komendant Gminny OSP – Paweł Mróz, płk poż. w stanie spoczynku – Mieczysław Skiba.

Nowa strażnica w Łabuniach to parterowy budynek o powierzchni ponad 330 m. kw. posiadający garaż na 3 stanowiska, zaplecze sanitarne z prysznicami i kabinami WC, pralnie, pomieszczenie socjalne, magazyn sprzętu, sale szkoleniową, toaletę dla niepełnosprawnych, biuro i kotłownie.

Strażnica wpisuje się w dbałość o środowisko- ma pompę ciepła, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła oraz instalacje odciągu spalin dla samochodów bojowych OSP.

Koszt budowy strażnicy w Łabuniach – ponad 2 mln, z czego tylko 2% to wkład z budżetu gminy. Reszta – ok. 2 mln  to dofinansowanie, które Wójt Gminy Łabunie – Mariusz Kukiełka pozyskał z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.