Nowe auto do przewozu niepełnosprawnych

Gmina Łabunie kupiła nowe auto do przewozu osób niepełnosprawnych. Posłuży podopiecznym Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Bródku.

Kluczyki do dostarczonego w piątek, 23 lutego busa odebrał od przedstawiciela firmy, która wygrała przetarg na dostarczenie pojazdu, Wójt Gminy Łabunie – Mariusz Kukiełka.

To mikrobus marki Ford Transit z 9-cioma miejscami siedzącymi z dodatkowym miejscem dla osoby na wózku inwalidzkim, który wjedzie do auta dzięki specjalnym najazdom.

Auto zostało zakupione dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu “Wyrównywanie różnic między regionami III” w obszarze D.

Koszt pojazdu dla niepełnosprawnych to prawie 230 tys. zł, z czego ponad 130 tys. to kwota dofinansowania,

Auto dostarczyła wybrana w przetargu firma Green Way Kamila Sadowska z Makówki (woj. mazowieckie).