Wyróżnienie za zasługi dla sportu

Wójt Gminy Łabunie – Mariusz Kukiełka otrzymał od Lubelskiego Związku Piłki Nożnej wyróżnienie “za zasługi dla sportu, promocję piłki nożnej i rozwój infrastruktury piłkarskiej na Zamojszczyźnie”.

Wyróżnienie zostało przyznane za budowę nowego stadionu w Łabuniach oraz dwóch boisk sportowych przy szkołach w Łabuniach i Łabuńkach Pierwszych. Na wszystkie inwestycje zostały pozyskane fundusze zewnętrzne.
 
Nagroda została przyznana podczas Piłkarskiej Gali Zamojszczyzny będącej finałem XXIV Plebiscytu Piłkarskiego Kroniki Tygodnia.
 
Wyróżnienie Wójt Gminy Łabunie odebrał z rąk Prezesa LZPN – Zbigniewa Bartnika oraz Wiceprezesa LZPN – Stanisława Pryciuka.
 
Fot. Henryk Andrzejewski